Service

PvD levert zonder meer kwaliteitswerk af. Mochten er zich onverhoopt toch klachten of storingen voordoen, dan staat onze eigen service- en onderhoudsdienst voor u klaar om één en ander zo snel mogelijk op te lossen. Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

Als erkend installateur is PvD gecertificeerd om onderhoud/keuringen te verrichten aan gasinstallaties en elektrotechnische installaties. Met een vakkundig serviceteam staan wij klaar voor service, onderhoud en reparatie van uw gas-, sanitaire en elektrische toestellen.


Waarom onderhoud?
De meeste storingen aan gastoestellen ontstaan door gebrek aan onderhoud. Met periodiek onderhoud kunt u dergelijke klachten voorkomen. Bovendien zorgt regelmatig onderhoud voor een langere levensduur van uw toestel. Naast deze technische voordelen, is er ook nog de veiligheid. Slecht onderhoud kan tot gevaarlijke situaties leiden (gasontploffingen, koolmonoxide vergiftiging e.d.).

Om uw installatie in optimale en veilige conditie te houden is jaarlijks onderhoud aan te bevelen. Ook fabrikanten van toestellen verwijzen hiernaar in hun garantiebepalingen.


Wat houdt onderhoud in?
Tijdens het onderhoud wordt de installatie uitgebreid getest op alle mogelijke onderdelen, met betrekking tot het functioneren en de veiligheid. Hierbij worden ook de gasleiding, de aansluitingen en de luchttoevoer gecontroleerd. Een en ander gebeurt aan de hand van een stookrapport. Daarnaast wordt de installatie (gas, lucht en waterzijdige elementen) gereinigd.


 

© Udinga Media
admin